Zagreb, Zagorska 48, telefoni 01/4810 209, 01/3643 981

Za sve upite slobodno nas kontaktirate putem telefona, e-poštom ili posjetite u našim prostorima.

Radno vrijeme je radnim danom od 8 do 16

 

Elektromehaničarski i trgovački obrt,vl.ALAN PRŰGELHOF

Zagorska 48
HR-10000 Zagreb

Telefoni
+385 1 4810 209
+385 1 3643 981

Fax
+385 1 4875 277

E-pošta
candy.servis@zg.t-com.hr

Elektromehaničarski i trgovački obrt,vl.Alan Prűgelhof - Zagorska 48, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4810 209, +385 1 3643 981, Fax: + 385 1 4875 277 , E-mail: candy.servis@zg.t-com.hr