Zagreb, Zagorska 48, telefoni 01/4810 209, 01/3643 981

Besplatan odvoz EE otpada

Besplatan odvoz starog uređaja prijavite na besplatni telefon 0800 444 110 www.eeotpad.com

Ovlašteni servis Candy, Hoover, Gasfire kućanskih aparata

Ovlašteni distributer rezervnih dijelova za sve Candy i Hoover uređaje

Kataloška prodaja i dostava svih uređaja marke Candy i Hoover

Elektromehaničarski i trgovački obrt,vl.Alan Prűgelhof - Zagorska 48, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4810 209, +385 1 3643 981, Fax: + 385 1 4875 277 , E-mail: candy.servis@zg.t-com.hr